Uurtarief, gefinancierde rechtsbijstand, pro deo, goedkoop, gratis, kosten, goedkope, advocaat advocaat

Scheiden voor slechts € 144,- p.p.? Dat kan bij ons!

Indien uw belastbaar jaarinkomen in 2020 maximaal € 29.400,- per persoon bedraagt (reeds apart wonend) of maximaal € 41.600,- per persoon (samenwonend of alleenwonend met kind(eren) bedraagt en uw vermogen minder is dan ongeveer € 30.846,- per persoon, kunt u bij ons zeer goedkoop samen via mediation scheiden. Wanneer u in de laagste categorie valt bent u € 144,- per persoon kwijt. Valt u in de hogere categorie dan bent u € 201,- per persoon kwijt. Deze prijzen zijn inclusief griffierecht en exclusief uittreksels. Meer informatie over scheiden via mediation vindt u hier.

Wanneer u geen aanspraak maakt op gesubsidieerde rechtsbijstand dan blijven wij goedkoop.

In Nederland kost een advocaat gemiddeld tussen de € 200 en € 400 per uur (ex btw). Dit zijn zeer hoge kosten. Wij houden daarom bewust onze kosten laag. Ons uurtarief staat laag in de markt met € 195,- per uur (ex btw).
Verder proberen wij geen onnodig werk te verrichten zodat hoge declaraties zoveel mogelijk voorkomen worden.

Dit doen wij door:

  • bewust de kantoorkosten laag te houden (bv geen prestigieus gebouw)
  • het aantal uren zo laag mogelijk te houden. Wij maken bijvoorbeeld niet onnodig lange processtukken
  • de uren ook beperkt te houden door alleen te procederen als het moet en te schikken wanneer het kan