scheiden echtscheiding advocaat groningen

Echtscheiding in Groningen

Iedere scheiding is anders. Voor sommigen is het een totale verandering van het bestaan en voor anderen moet alleen de bestaande situatie geformaliseerd worden. Verder zal het ook verschil maken of een van beide partners een eigen bedrijf heeft. Hoe uw scheidingsituatie ook is, uw scheidingsituatie kan altijd op een deskundige wijze door ons kantoor geregeld worden.

Zowel bij de ontbinding van een huwelijk als bij de ontbinding van een partnerschap stelt de wet vereisten. Allebei moeten via de rechtbank ontbonden worden. Dit kan doordat via een advocaat een verzoekschrift tot ontbinding (van het huwelijk of van het geregistreerd partnerschap) bij de rechtbank (meestal Groningen) wordt ingediend. Het is van belang dat de gevolgen van de ontbinding goed geregeld worden.

Als er kinderen zijn moet er een regeling getroffen worden voor de kinderen en moet er een ouderschapsplan opgesteld worden. In het ouderschapsplan kan het hoofdverblijf van de kinderen bepaald worden en een zorg/omgangsregeling vastgesteld worden. Na de ontbinding van het huwelijk (maar ook in de periode voor de ontbinding) kan er een alimentatieplicht ontstaan. Ons kantoor kan de financiële situatie bekijken, de behoefte van de kinderen en/of ex-partner bepalen en een alimentatieberekening opstellen.

Door zowel een huwelijk als een registratie van een partnerschap ontstaat er een (beperkte) gemeenschap van goederen. Deze gemeenschap wordt door de ontbinding van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap ontbonden. Er moeten afspraken gemaakt worden over de wijze van de verdeling van de gemeenschap. Ook is het natuurlijk mogelijk dat er huwelijkse voorwaarden of partnerschapvoorwaarden zijn opgesteld. Indien er voor of tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden of partnerschapvoorwaarden zijn opgesteld, moeten deze voorwaarden bij een ontbinding afgewikkeld worden.

Ten slotte kan er een regeling getroffen worden voor de ouderdoms- en nabestaandenpensioenrechten. Dikwijls is de wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing. Zowel bij een huwelijk als bij een geregistreerd partnerschap dient op basis van deze wet het opgebouwde ouderdomspensioen verevend/verdeeld te worden. Het is mogelijk om van de wettelijke regeling af te wijken indien beide partners het hierover eens zijn of indien dit in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapvoorwaarden is geregeld.

Regelmatig constateren wij dat er bij echtscheidingen fouten worden gemaakt wanneer deze niet begeleid zijn door een advocaat. Wilt u dit voorkomen, dan helpen wij u graag.