Erfenis, uitsluitingsclausule, hypotheek, woning

Boedelscheiding / verdeling huwelijkse goederen

Bij een echtscheiding moet er vaak ook een regeling getroffen worden voor de verdeling van het vermogen, alle bezittingen en schulden. Hoe dit moet gebeuren hangt af van de datum waarop u getrouwd bent en of er voor het huwelijk wel of geen afspraken hierover zijn gemaakt. Wij hebben specialistische kennis en ervaring om u bij te staan bij de afwikkeling en verdeling van uw huwelijksvermogensregime.

Als u voor 1 januari 2018 bent getrouwd

Als u voor 1 januari 2018 bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld (als u dus niet bij een notaris bent een geweest om met elkaar afspraken te maken over het huwelijksvermogensregime) dan is door het huwelijk van rechtswege een algehele gemeenschap van goederen ontstaan. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden gezamenlijk eigendom zijn.

Wanneer u gaat scheiden wordt de huwelijksgemeenschap ontbonden. In geval van een echtscheiding dienen uw eigendommen verdeeld te worden. De echtgenoten hebben een gelijk aandeel in de ontbonden gemeenschap. Dit betekent dat de bezittingen en schulden bij helfte gedeeld moeten worden. Ieder krijgt dus de helft van de bezittingen en ieder neemt de helft van de schulden voor zijn rekening. Dit geldt alleen niet als de goederen zijn verkregen middels een gift of een nalatenschap waarop een uitsluitingsclausule van toepassing is. Deze goederen vallen niet in de huwelijksgemeenschap. Verder mogen echtgenoten bij een verdeling natuurlijk altijd voor een andere regeling kiezen als zij dit samen zo willen.

Bij een boedelverdeling kan gedacht worden aan de verdeling van de inboedel, maar ook aan de verdeling van de gezamenlijke woning, hypothecaire geldlening, auto, bankrekeningen, vakantiehuisjes, aandelen en opties. Bij een verdeling moet ook een regeling getroffen worden ten aanzien van de in de huwelijksgemeenschap vallende schulden.

Als u na 1 januari 2018 bent getrouwd

Als u op of na 1 januari 2018 bent getrouwd en als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld dan ontstaat door het huwelijk van rechtswege een beperkte gemeenschap van goederen. Alleen het vermogen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd is van u samen. Voor huwelijken die op of na 1 januari 2018 zijn gesloten geldt dus niet meer de algehele gemeenschap van goederen, maar slechts een beperkte gemeenschap. Welke goederen en schulden zijn nu precies van u samen:

 • bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap door uw partner of u zijn verkregen (waaronder ook een tijdens het huwelijk opgestarte onderneming);
 • bezittingen en schulden die voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap van uw partner en u samen waren

 • Erfenissen of schenkingen die u voor of tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt, blijven van u. Bezittingen en schulden die alleen van u waren voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap blijven ook alleen van u. Om te kunnen aantonen of bezittingen van u zijn, is het van belang om een goede administratie bij te houden.

  Huwelijkse voorwaarden

  Het maakt niet uit of u nu voor of na 1 januari 2018 bent getrouwd. Het was en blijft altijd mogelijk om voor of tijdens het huwelijk met elkaar afspraken te maken en deze in huwelijkse voorwaarden vast te leggen. Met huwelijkse voorwaarden wordt bedoeld een overeenkomst tussen echtgenoten, waarin het recht op bezit en inkomen van beiden wordt geregeld. Voor verdere informatie verwijzen we u naar het gestelde onder het rechtsgebied huwelijkse voorwaarden.

  Einde gemeenschap

  De huwelijksgemeenschap wordt ontbonden op het tijdstip van indiening van het verzoekschrift tot Echtscheiding (dus als de scheidingsprocedure bij de rechtbank wordt opgestart) . Alleen als het echtscheidingsverzoek niet meer tot een echtscheiding kan leiden, herleven van rechtswege alle gevolgen van de (beperkte) gemeenschap alsof er geen verzoek was ingediend. Dit is bijvoorbeeld het geval als de echtscheidingsprocedure wordt ingetrokken of als de uitspraak van de rechtbank waarin de echtscheiding is uitgesproken niet wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Om de ontbinding ook tegen derden te laten werken dient het echtscheidingsverzoek te worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister.

  Wat kunnen wij voor u betekenen:

  Wij hebben specialistische kennis en ervaring om u bij te staan bij de afwikkeling en verdeling van uw huwelijksvermogensregime. Wij zullen voor u trachten na te gaan wat er in de huwelijksgemeenschap valt en op welke wijze u de zaken uit uw gemeenschap wenst te verdelen.