Huwelijkse voorwaarden, vermogen, woning

Huwelijkse voorwaarden

Bent u gehuwd op huwelijkse voorwaarden? Wij hebben veel specialistische kennis en ervaring om u bij te staan. Bij een verrekenbeding is een goede begeleiding van belang.

Met huwelijkse voorwaarden wordt bedoeld een overeenkomst tussen echtgenoten, waarin het recht op bezit en inkomen van beiden wordt geregeld. De huwelijkse voorwaarden kunnen zowel voor het sluiten van het huwelijk als tijdens het huwelijk worden gemaakt. Huwelijkse voorwaarden moeten bij een notariële akte bij een notaris worden aangegaan. Verder dienen de huwelijkse voorwaarden ingeschreven te worden in het openbaar huwelijksgoederenregister bij de rechtbank van de plaats waar het huwelijk of het geregistreerd partnerschap wordt gesloten.

Er bestaan verschillende soorten huwelijkse voorwaarden, waaronder voorwaarden waarin de gemeenschap volledig wordt uitgesloten (een volledige buiten gemeenschap van goederen hetgeen ook wel koude uitsluiting wordt genoemd) en een buiten gemeenschap van goederen met een verrekenbeding.

In geval van scheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap dienen de voorwaarden afgewikkeld te worden. Het is van belang om hierbij deskundige juridische bijstand te hebben. De afwikkeling kan juridisch ingewikkeld zijn, vooral indien de huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap niet naar de letter van de voorwaarden zijn uitgevoerd. In veel huwelijkse voorwaarden is bijvoorbeeld het jaarlijkse verrekenbeding niet nageleefd. Dit kan gevolgen hebben voor de wijze waarop de huwelijkse voorwaarden afgewikkeld dienen te worden omdat dan alsnog een verrekening kan plaatsvinden. Ons kantoor beschikt over een ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden.