te lage, te hoge alimentatie, verlagen, stoppen, wijzigen

Wijziging alimentatie

Als een kinderalimentatie of partneralimentatie eenmaal is vastgesteld, dan brengt dit niet met zich mee dat de hoogte van de alimentatie nooit meer gewijzigd zou kunnen worden. Uit de wet blijkt dat een alimentatie gewijzigd kan worden als de alimentatie door een wijziging van omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te voldoen. Een alimentatie kan ook gewijzigd worden als de alimentatie vanaf het begin af aan niet aan de wettelijke maatstaven heeft beantwoord of als de alimentatie is bepaald met grove miskenning van de wettelijke maatstaven.

Voor een wijziging van de alimentatie is dus nodig dat de omstandigheden van de alimentatieplichtige of alimentatiegerechtigde zijn veranderd of er moet sprake zijn van een situatie dat de alimentatie niet op een goede wijze is vastgesteld.

Wijziging omstandigheden

Er is sprake van een wijziging van omstandigheden als de inkomsten of lasten van een alimentatieplichtige of alimentatiegerechtigde hoger of lager zijn geworden. Het kan gaan om een stijging of daling van het inkomen of een verhoging of verlaging van de maandelijkse kosten. Uit de Tremanormen (de normen die door de rechterlijke macht voor een alimentatieberekening worden gebruikt) blijkt dat in een alimentatieberekening niet altijd met alle opgevoerde kosten rekening gehouden kan worden. Niet iedere verandering van de maandelijkse kosten van een alimentatieplichtige of alimentatiegerechtigde geeft dus een wijziging van omstandigheden op grond waarvan de alimentatie bijgesteld kan worden.


Ook andere gebeurtenissen kunnen een wijziging van omstandigheden opleveren, bijvoorbeeld de volgende gebeurtenissen:

  • de geboorte van een kind in het gezin van de alimentatieplichtige
  • een huwelijk van een alimentatieplichtige of - gerechtigde met zijn/haar nieuwe partner
  • samenwonen van een alimentatieplichtige of gerechtigde
  • een verhuizing van een alimentatieplichtige of -gerechtigde als dit hogere of lagere lasten met zich meebrengt
  • een wijziging van de omgang/zorgregeling
  • een wijziging van het hoofdverblijf van de kinderen

Indien er sprake is van een wijziging van omstandigheden of als de alimentatie niet volgens de wettelijke maatstaven blijkt te zijn vastgesteld, dan kan de rechter verzocht worden om de alimentatie te verhogen of te verlagen. Er moet dan een verzoekschrift tot wijziging alimentatie bij de rechtbank worden ingediend. De rechter zal niet alleen nagaan of er sprake is van een wijziging van omstandigheden, maar de rechtbank zal ook nagaan wat de oorzaak van de wijziging van de omstandigheden is geweest. Een verlaging van een inkomen of een verhoging van de lasten leidt namelijk niet altijd tot een wijziging van de alimentatie.


Wilt u nagaan of uw alimentatie naar beneden of omhoog kan, neem dan met ons kantoor contact op. Wij kunnen de mogelijkheden voor u nagaan.

Wij hebben ruime kennis en ervaring in het voeren van procedures tot wijziging van alimentatie.